.ทั่วโลก 13,691,570
สถิติ เมื่อ2020-07-16 02:18:01 ราย
รายใหม่ทั่วโลก 7,884 ราย
เสียชีวิตใหม่ทั่วโลก 627 ราย
เสียชีวิตทั่วโลก 586,820 ราย
.
2  ก.ค. 2563
โครงการ การจัดการความรู้และการวิจัยจากงานประจำ (RMSC 8 KM&R2R Day)
25  มิ.ย. 2563
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
11  มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
9  มิ.ย. 2563
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
2  มิ.ย. 2563
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
24  เม.ย. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015รายงานประจำปี 2562


ผลการประเมิน รอบ 1 /2561
ผลการประเมิน รอบ 2 /2561
ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
10  มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (Biosatety cabinet,class II)
27  พ.ค. 2563
ประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2563)
12  พ.ค. 2563
ร่างประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2563
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกาศราคาซื้่อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Calendar

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats