12  มี.ค. 2562
อธีบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
12  มี.ค. 2562
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข
28  ก.พ. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ
27  ก.พ. 2562
การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”
14  ก.พ. 2562
ต้อนรับเดือนแห่งความรัก เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์
8  ก.พ. 2562
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม“มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”โดย ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
[22  พ.ย. 2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[31  ต.ค. 2561] ขอรับหลักประกัน สัญญาจ้าง นายฉลองชัย ไชยคำ ติดต่อขอรับหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน 4,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้
[2  ต.ค. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
[18  ก.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
[18  ก.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
[11  ก.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศา ความจุไม่น้อยกว่า 333 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015รายงานประจำปี 2561


ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
22  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2561
ขอรับหลักประกัน สัญญาจ้าง นายฉลองชัย ไชยคำ ติดต่อขอรับหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน 4,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้
2  ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
18  ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
18  ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
11  ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศา ความจุไม่น้อยกว่า 333 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Calendar

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats