ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


 

Covid-19

 

ทั่วโลก

98,755,064 ราย

รายใหม่ ทั่วโลก

35,785 ราย

เสียชีวิตใหม่ ทั่วโลก

1,737 ราย

เสียชีวิตทั่วโลก

2,116,554 ราย

. .
.

8  ม.ค. 2564
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมเสริมพลัง แก่บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
21  ธ.ค. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
15  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF)
14  ธ.ค. 2563
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชา ประจำปีงบประมาณ 2564 “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ “ ณ บ้านเด็กหญิงสงเคราะห์อุดรธานี
30  พ.ย. 2563
ลักษณะสำคัญขององค์การ ปีงบประมาณ 2564
3  พ.ย. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5ส (Big Cleaning Day)
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015รายงานประจำปี 25623


ผลการประเมิน รอบ 1 /2563
ผลการประเมิน รอบ 2 /2563
ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
10  มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (Biosatety cabinet,class II)
27  พ.ค. 2563
ประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2563)
12  พ.ค. 2563
ร่างประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2563
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกาศราคาซื้่อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Calendar

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats