.ทั่วโลก 33,211,272
สถิติ เมื่อ2020-09-27 17:52:01 ราย
รายใหม่ทั่วโลก 164,231 ราย
เสียชีวิตใหม่ทั่วโลก 2,302 ราย
เสียชีวิตทั่วโลก 1,000,587 ราย
.
21  ก.ย. 2563
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง” ณ จังหวัดสกลนคร
3  ก.ย. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
5  ส.ค. 2563
ธารน้ำใจชาวศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่า บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
4  ส.ค. 2563
การรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
29  ก.ค. 2563
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2563
2  ก.ค. 2563
โครงการ การจัดการความรู้และการวิจัยจากงานประจำ (RMSC 8 KM&R2R Day)

นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015รายงานประจำปี 2562


ผลการประเมิน รอบ 1 /2561
ผลการประเมิน รอบ 2 /2561
ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
10  มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (Biosatety cabinet,class II)
27  พ.ค. 2563
ประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2563)
12  พ.ค. 2563
ร่างประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2563
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกาศราคาซื้่อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Calendar

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats