. .
4  ธ.ค. 2562
ประชุม เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำทางเทคนิคการแพทย์
25  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
22  พ.ย. 2562
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี)
1  พ.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
31  ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
28  ต.ค. 2562
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
[28  พ.ย. 2562] ประกวดราคาจ้าง การขนย้าย บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
[21  พ.ย. 2562] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง การขนย้าย บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
[22  ต.ค. 2562] ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2562)
[3  ต.ค. 2562] ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา
[10  ก.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 - 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[4  ก.ค. 2562] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015ผลการประเมิน รอบ 1 /2561
ผลการประเมิน รอบ 2 /2561
รายงานประจำปี 2561


ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
28  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้าง การขนย้าย บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
21  พ.ย. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง การขนย้าย บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
22  ต.ค. 2562
ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2562)
3  ต.ค. 2562
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา
10  ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 - 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2562
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

Calendar

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats