คำถามที่พบบ่อย (F&A)

F&A

1.ข้อคำถาม : ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในในการส่งตัวอย่าง?

ตอบ: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดธานี โทรศัพท์ 042-207364 ถึง 6

- ติดต่อ งานรับตัวอย่าง กด 1
- ติดต่อ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กด 2
- ติดต่อ งานการเงินและบัญชี กด 3
- ติดต่อ งานพัสดุ กด 4
- ติดต่อ งานชันสูตรสาธารณสุข กด 5
- ติดต่อ งานรังสีและเครื่องมือแพทย์ กด 6
- หรือหากท่านไม่ทราบ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์ ขอบคุณค่ะ

2.ข้อคำถาม : สามารถส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ช่วงเวลาไหนบ้าง?

ตอบ:

ในวันและเวลาราชการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

3.ข้อคำถาม : สอบถามค่าบริการการตรวจวิเคราะห์?

ตอบ:

ดูรายละเอียดได้ในคู่มือการให้บริการ M 42 02 001 ตามลิงค์ http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/page-view/99

4.ข้อคำถาม : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านใดบ้าง?

ตอบ:

ดูรายละเอียดได้ในคู่มือการให้บริการ M 42 02 001 ตามลิงค์ http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/page-view/99

5.ข้อคำถาม : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ตั้งอยู่ที่ไหน?

ตอบ:

เลขที่ 54 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41330 เบอร์โทรศัพท์ 042 207364-6 โทรสาร 042207367
แผนที่ตามลิงค์ http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/page-view/81