ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลอุดรธานี Download
2 โรงพยาบาลกุมภวาปี Download
3 โรงพยาบาลไชยวาน Download
4 โรงพยาบาลทุ่งฝน Download
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง Download
6 โรงพยาบาลบ้านผือ Download
7 โรงพยาบาลน้ำโสม Download
8 โรงพยาบาลโนนสะอาด Download
9 โรงพยาบาลเพ็ญ Download
10 โรงพยาบาลวังสามหมอ Download
11 โรงพยาบาลหนองหาน Download
12 โรงพยาบาลหนองวัวซอ Download
13 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี Download
14 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง Download
15 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม Download
16 โรงพยาบาลกู่แก้ว Download
17 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 23 Download

ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดหนองคาย

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลหนองคาย Download
2 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ Download
3 โรงพยาบาลสระใคร Download
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ Download
5 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ Download
6 โรงพยาบาลรัตนวาปี Download
7 โรงพยาบาลสังคม Download

ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู Download
2 โรงพยาบาลโนนสัง Download
3 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา Download
4 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา Download

ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดเลย

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลวังสะพุง Download
2 โรงพยาบาลภูเรือ Download
3 โรงพยาบาลปากชม Download
4 โรงพยาบาลเชียงคาน Download
5 โรงพยาบาลนาด้วง Download
6 โรงพยาบาลภูกระดึง Download
7 โรงพยาบาลภูหลวง Download
8 โรงพยาบาลเอราวัณ Download
9 โรงพยาบาลหนองหิน Download
10 โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก Download

ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลเซกา Download
2 โรงพยาบาลโซ่พิสัย Download

ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ Download
2 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ Download
3 โรงพยาบาลเต่างอย Download
4 โรงพยาบาลวาริชภูมิ Download
5 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว Download
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน Download
7 โรงพยาบาลกุดบาก Download
8 โรงพยาบาลพังโคน Download
9 โรงพยาบาลบ้านม่วง Download
10 โรงพยาบาลอากาศอำนวย Download
11 โรงพยาบาลคำตากล้า Download
12 โรงพยาบาลส่องดาว Download

ข้อมูล Patient dose โรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม

ลำดับ
โรงพยาบาล
Download File
1 โรงพยาบาลนครพนม Download
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม Download
3 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ Download