กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชา ประจำปีงบประมาณ 2564 “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ “ ณ บ้านเด็กหญิงสงเคราะห์อุดรธานี

14  ธ.ค. 2563
      กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชา ประจำปีงบประมาณ 2564 “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ “  ณ บ้านเด็กหญิงสงเคราะห์อุดรธานี 
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 : นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์กาแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นำทีมคณะทำงานจริยธรรม  เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย จิตอาสารวมจำนวน 30 คน จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชาประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ธีม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ “ ณ บ้านเด็กหญิงสงเคราะห์อุดรธานี เพื่อสร้างคุณธรรม พอเพียง และความเสียสละ ก่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเชิญชวนจิตอาสาร่วมสมทบทุน เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบของใช้ และค่ารถให้น้องไปโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,538 บาท 


childudon