ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF)

15  ธ.ค. 2563

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF) 


ประกาศเจตจำนง2564