นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมเสริมพลัง แก่บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

8  ม.ค. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมเสริมพลังให้กับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นำโดยนายคทายุทธ นิกาพฤกษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้


Cinque Terre